18nov/22

Obavještenje

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike  Srpske, obavještavaju se studenti i svi zaposleni Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, da je 21.11.2022. neradni dan, radi obilježavanja Republičkog praznika Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog

Read More...
18avg/22

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je mr Goran Prolić završio doktorsku disertaciju pod nazivom „Učešće Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru i u slučaju elementarnih nepogoda“. Javna odbrana doktorske disertacije obaviće

Read More...