29apr/22

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je specijalista kriminalistike Popović Goran završio doktorsku disertaciju pod nazivom „Razrešavanje sukoba nastalih na etničkoj osnovi i preventivne mere za njihovo sprečavanje“. Javna odbrana doktorske disertacije obaviće se dana

Read More...
29apr/22

Obavještenje

Obavještavaju se studenti i zaposleni na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, da su, u skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske, neradni dani 1. i 2. maj (nedjelja i

Read More...
21apr/22

Obavještenje

Obavještavaju se studenti, saradnici, nastavnici i svi zaposleni na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka da su povodom vaskršnjih praznika neradni dani petak 22.04.2022. godine i ponedeljk 25.04.2022. godine. Svim vjernicima

Read More...
12apr/22

Obavještenje

Dana 11.04.2022. godine u 11.30 časova na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, kandidat Vasilić Ognjen odbranio je master rad pod nazivom: „Krivična odgovornost maloljetnika u Republici Srpskoj“ pred Komisijom u sastavu: Prof.

Read More...
24mar/22

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Vasilić Ognjen iz Banja Luke, završio master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Krivična odgovornost maloljetnika u Republici Srpskoj“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u

Read More...
03mar/22

Obavještenje

Obaveštavamo vas da će se osma po redu Ieđunarodna naučna konferencija pod nazivom „Primena novih tehnologija u menadžmentu – ANTiM 2022″ održati 15. aprila 2022. godine u prostorijama Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo, Univerziteta „Union

Read More...
21feb/22

Obavještenje

o donošenju Odluke o prestanku upotrebe papira u svrhu pisanja i izrade seminarskih i drugih radova na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. Odluku možete preuzeti na linku: https://fbzbl.net/site/wp-content/uploads/odluka_2-2022.pdf

Read More...
15dec/21

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Brkić Miloš, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Mjesto i uloga protivdiverzione zaštite u ostvarivanju sistema tehničke zaštite“. Svi zainteresovani mogu ostvariti

Read More...
04okt/21

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Car Damir iz Zagreba, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Građevinske mjere zaštite na radu sa akcentom na zaštitu od požara“. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master)

Read More...