Obavještavamo javnost da je kandidat Boris Tušinski iz Banja Luke, završio master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Savremene hibridne prijetnje  – sajber prijetnje“.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 28.12.2023. godine sa početkom u 09,00 časova.