21mar/23

Obavještenje

Dana 17.03.2023. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, Nezavisnog univerziteta Banja Luka, kandidat Šabić Samir odbranio je završni master rad pod nazivom: „Model pronalaska, fiksiranja i pakovanja tragova krivičnih djela –

Read More...
21mar/23

Obavještenje

Dana 16.03.2023. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, Nezavisnog univerziteta Banja Luka, kandidat Nikolić Vladimir odbranio je završni master rad pod nazivom: „Institucionalna uloga aerodroma u sprečavanju krijumčarenja opojnih droga“ pred

Read More...
06mar/23

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Šabić Samir iz Bosanske Otoke, završio master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Model pronalaska, fiksiranja i pakovanja tragova krivičnih djela – krivičnopravna i kriminalistička uloga

Read More...
06mar/23

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Nikolić Vladimir iz Beograda, završio master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Institucionalna uloga aerodroma u sprečavanju krijumčarenja opojnih droga“.Javna odbrana master rada obaviće se u

Read More...