Program radan naučne konferencije „BEZBJEDNOSNI IZAZOVI, RIZICI I PRIJETNJE U PROCESU NASTAJANJA NOVOG SVJETSKOG PORETKA“ možete preuzeti na liku: Program rada