Dana 21. septembara 2023. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, održaće se naučna konferencija „BEZBJEDNOSNI IZAZOVI, RIZICI I PRIJETNJE U PROCESU NASTAJANJA NOVOG SVJETSKOG PORETKA“. Neophodnu dokumetaciju možete preuzeti na linkovima: