Obavještavamo javnost da je kandidat Jajčanin Marko iz Prijedora, završio master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Uloga vatrogasnih jedinica u sistemu bezbjednosti i zaštite, sa posebnim osvrtom na TVSJ Prijedor“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova u periodu od dana objave pa do 05.12.2022. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 05.12.2022. godine sa početkom u 10,00 časova.