Obavještavamo javnost da je kandidat Nikolić Vladimir iz Beograda, završio master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu Institucionalna uloga aerodroma u sprečavanju krijumčarenja opojnih droga“.Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 16.03.2023. godine sa početkom u 10,00 časova.