Obavještavamo javnost da je kandidat Šabić Samir iz Bosanske Otoke, završio master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu Model pronalaska, fiksiranja i pakovanja tragova krivičnih djela – krivičnopravna i kriminalistička uloga traga u sudskom postupku “.Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 17.03.2023. godine sa početkom u 12,00 časova.