Dana 17.03.2023. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, Nezavisnog univerziteta Banja Luka, kandidat Šabić Samir odbranio je završni master rad pod nazivom: „Model pronalaska, fiksiranja i pakovanja tragova krivičnih djela – krivičnopravna i kriminalistička uloga traga u sudskom postupku“ pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Ljiljana Komlenović, predsjednik komisije
  2. Prof. dr Velibor Bajičić, mentor
  3. Doc. dr Mladen Dostanić, član