Danas, 02.10.2023. godine, na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka Nezavisnog univerziteta Banja Luka, počela je nastava na svim studijskim programima, svih godina studija u zimskom semestru akademske 2023/2024 godinu.
Uvodni čas je održan, u prepunom amfitetatru, za novoupisane studente prve godine studija – brucoše, kojima su se obratili prof. dr Krstan Borojević u ime vlasnika i osnivača Fakulteta i prof. dr Slobodan S. Župljanin, Dekan Fakulteta, koji su upoznali studente sa osnovnim pravilima i principima studiranja, te ukazali na prednosti i posebnosti studiranja na ovom Fakultetu.
Jedna od posebnosti i komparativnih prednosti je potpuna fokusiranost svih univerzitetskih i fakultetskih resursa na studente, kao ključne subjekte u procesu realizacije nastavno-naučnog procesa, kao i jednostavna i brza dostupnost tim resursima. Savremeni bezbjednosni izazovi u globalnim svjetskim procesima, koji se snažno reflektuju na regionalnom i lokalnom nivou, predstavljaju poseban izazov i za studente i za saradnike i nastavnike.
Na Fakultetu su angažovani referentni stručnjaci iz oblasti bezbjednosti, odbrane, zaštite i prava, koji su osposobljeni i kvalifikovani da studentima prenesu sva potrebna znanja za vrijeme koje dolazi, na osnovu kojih će moći donositi velike i važne planove i postizati velike ciljeve, koje od nas traži savremeno tržište rada.
Stečena znanja i kompetencije biće najbolja garancija za uspješnu karijeru naših studenata u budućnosti.
Ove godine je zabilježen najveći upis novih studenata u posljednjih deset godina rada Fakulteta, te je ovo bila prilika da se posebno zahvalimo našim brucošima na povjerenju koje su ukazali našem Fakultetu, a mi ćemo, sa naše strane, učiniti sve što je potrebno, da to povjerenje opravdamo i da u budućnosti naši sadašnji studenti budu najbolji promoteri kvalitaeta nastavno-naučnog procesa na Fakultetu.

Dekan

Prof. dr Slobodan S. Župljanin