Pozivaju se svi studenti (redovni i vanredni) svih godina studija na sastanak, koji će se održati u prostorijama fakulteta dana 06.10.2023. godine sa početkom u10.00 časova.

Na sastanku će se razgovarati o mogućnosti obavljanja plaćene stručne prakse u Njemačkoj u trajanju od tri mijeseca, kao i mogućnost radnog angažovnja u toku ljetne pauze između dvije akademske godine.

O svim detaljima studenti će biti obaviješteni od ovlašćenog osoblja agencije koja bi realizovala eventualni aranžman.