Dana 21.09.2023. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka Nezavisnog univerziteta Banja Luka, održana je jednodnevna Naučna konferencija na temu „BEZBJEDNOSNI IZAZOVI, RIZICI I PRIJETNJE U USLOVIMA NASTAJANJA NOVOG SVJETSKOG PORETKA.“

Konferencija je održana u organizaciji Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, a na istoj je predstavljeno 30 radva od 42 autora i koautora, u oblasti bezbjednosti, zaštite, odbrane i prava. Na početku i na kraju konferencije održana su plenarna zasjedanja, a između je rad organizovan u dvije sesije.

Konferenciju je, u amfitetatru fakulteta, zvanično otvorio dekan Fakulteta prof. dr Slobodan S. Župljanin. Konferencija je bila prilika da se na jednom mjestu prezentuju rezultati istraživanja aktuelnih bezbjednosnih izazova, rizika i prijetnji, sa osnovnim ciljem da se analiziraju mogućnosti kreiranja i implementacije kvalitetnih strategija upravljanja savremenim bezbjednosnim izazovima, rizicima i prijetnjama, te da se istraže mogućnosti da li i kako male zemlje i mali narodi mogu efikasno odgovoriti brojnim izazovima u procesima nastajanja novog svjetskog poretka. 

Osnovna poruka konferencije je da je nezaustavljiv proces nestanka unipolarnog, hegemonističkog i neokolonijalnog svijeta i nastanka novog svjetskog multipolarnog poretka, zasnovanog na ravnopravnosti i suverenosti svih država i naroda, neovisno od njihove veličine i geografske raspoređenosti na zemlji planeti. U takvim uslovima, male zemlje i mali narodi, ne smiju propustiti priliku za novo pozicioniranje i uspostavljanje pravednijeg svjetskog poretka.

Plan i program rada, Zaključci konferencije i foto galerija, daju se u prilogu ovog saopštenja.

D E K A N

Prof. dr Slobodan S. Župljanin