Javna odbrana diplomskog rada pod nazivom „Bezbjednosne strukture sa posebnim osvrtom na Obavještajno – bezbjednosnu agenciju“ kandidata Čubrilović Vladimira, održaće se 01.11.2023. godine u 12,00 časova na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, učionica br.3.

Diplomski rad je dostupan javnosti u biblioteci Fakulteta.