Zimski semestar

Predmet Datum Vrijeme
Metodologija bezbjednosnih nauka 17.11. / 24.11. / 15.12. / 22.12. 15:00-17:45
Teorija sistema bezbjednosti 18.11. / 25.11. / 16.12. / 23.12. 15:00-17:45
Međunarodno krivično pravo 16.11. / 23.11. / 14.12. / 21.12. 15:00-17:45
Bezbjednosni menadžment 15.11. / 22.11. / 06.12. / 13.12. 15:00-17:45

Ljetni semestar

Predmet Datum Vrijeme
Globalna bezbjednost 16.03. / 27.04. / 18.05. / 08.06. 11:30-13:00
Parlamentarno pravo 24.03. / 28.04. / 19.05. / 02.06. 15:00-16,45
Studijski istraživački rad Kandidati termine dogovaraju sa mentorom  
Diplomatsko i konzularno pravo 23.03. / 26.04. / 25.05. / 01.06. 15,00-16,45