Predmet Datum Vrijeme
Metodologija bezbjednosnih nauka 17.11. / 24.11. / 15.12. / 22.12. 15:00-17:45
Teorija sistema bezbjednosti 18.11. / 25.11. / 16.12. / 23.12. 15:00-17:45
Međunarodno krivično pravo 16.11. / 23.11. / 14.12. / 21.12. 15:00-17:45
Bezbjednosni menadžment 15.11. / 22.11. / 06.12. / 13.12. 15:00-17:45