Prema Planu aktivnosti Univerziteta odbrane Vojske Srbije, slušaoci Generalštabne škole strategijskog nivoa usavršavanja su učinili dvodnevnu posjetu Republici Srpskoj. Imali su brojne posjete i prijeme u Oružanim snagama BiH i institucijama Republike Srpske i BiH.

Tako su dana 28.04.2015.godine na okviru svoga Studijskog putovanja, posjetili i Fakultet za bezbjednost i zaštitu gdje su ih primili Dekan Fakulteta prof.dr Dragomir Keserović uz prisustvo prodekana za nauku prof.dr Dragomira Jovičića i prodekana za nastavu doc.dr Žarka Ćulibrka.

Klasa slušalaca Univerziteta odbrane u Beogradu je najvišeg nivoa. Radi se o Klasi Generalštabne škole strategijeskog nivoa (ranije Škole nacionalne odbrane), koju pohađaju najviši rukovodioci iz Sistema odbrane (generali i pukovnici), predstavnici Ministarstva Odbrane, Ministarstva pravde, kao i predstavnici iz inostranstva među kojima i jedan slušalac iz OS BiH, iz Republike Srpske, a u pratnji su bili i predstavnici medija. Na čelu delegacije je bio Načelnik škole, prof.dr Miroslav Talijan, brigadni general.

U višečasovnom boravku na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, slušaoci su vidjeli prezentaciju o Fakultetu, ali su upoznati i sa stanjem bezbjednosti u RS i BiH, kao i Subjektima bezbjednosti na državnom i entitetskom nivou. Upoznavanje sa stanjem bezbjednosti nije bilo u duhu ocjene koje daju nadležni zvanični organi, već prezentacija naučnog istraživanja percepcije javnosti o stanju bezbjednosti, a koje Fakultet kontinuirano provodi.

Kada je bezbjednost u pitanju, prezentovano je stanje, ali i prognoza razvoja pojava ugrožavanja u budućnosti.

U odnosu na subjekte bezbjednosti napravljen je presjek uspostavljenih bezbjednosnih agencija (policija, OS, obavještajne službe, granična i sudska policija, Kancelarija Interpola BiH,…), njihove aktivnosti, slabosti i projekcija promjena koje je neophodno uraditi da bi ostvarili svoju ulogu o ostvarivanju bezbjednosne funkcije BiH i Republike Srpske.

Posjeta je bila vrlo uspješna i plod je višegodišnje saradnje ove dvije visokoškolske institucije.