Obavještavamo Vas da će se dana 12. juna 2015. godine u Banjaluci, u organizaciji Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, održati Osmi međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: Subjekti sistema bezbjednosti u ostvarivanju bezbjednosne funkcije države. Skup će se održati u prostorijama Fakulteta za bezbjednost i zaštitu (V kozarske brigade 18, Banjaluka) 12. juna 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova. Na skupu će više od 70 učesnika izložiti svoje naučne i stručne radove vezane za navedenu temu.

[button title=“Preuzmi program rada (PDF)“ url=“https://fbzbl.net/site/wp-content/uploads/Program-rada-2015-B5-lat.pdf“ urlnewwindow=“1″]