Dana 27.06.2022. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu,

student drugog ciklusa Jevtić Milan, odbranio je master rad na temu „Organizovane kriminalne grupe u  trgovini drogama  – modeli borbe“ pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Ljiljana Komlenović, vanredni profesor, predsjednik komisije
  2. Prof. dr Velibor Bajičić, vanredni profesor, mentor i član
  3. Prof. dr Dragomir Keserović, redovni profesor, član